Övriga regler

Diverse regler som gäller inom Nävsjöns fiskeområde.

 

  • Användning av elverk är förbjudet.

 

  • Tomgångskörning med bil är förbjudet.

 

  • Eld får endast göras upp i iordningställda platser. Respektera eventuellt eldningsförbud.

 

  • Soptunnor finns i anslutning till kortautomaten.

 

  • Fiskrens kastas långt upp i skogen. Gärna minst 20m och utom synhåll.