Parkeringsregler

För att parkera inom föreningens område fordras ett giltigt fiskekort som gäller både som parkerings och fiskekort. Avgiften ska lösas vid ankomst och gäller ett dygn.

 

  • Parkering av personbilar sker mellan vändplan och toaletten. Det är förbjudet för personbilar att parkera mellan uppställda husbils eller husvagnsekipage.

 

  • Husvagn/husbil skall parkera inom markerade platser på angivet sätt. Se bild nedan.

 

  • Du får inte markera eller boka plats på parkeringarna.

 

  • Grillning skall ske snett framför ekipagen samt eldkorgar är förbjudet.

 

  • Användning av elverk är förbjudet.

 

  • Tomgångskörning är förbjudet.

 

  • Parkeringsförbud gäller för övriga släp samt bussar.

 

  • Soptunnor finns i anslutning till kortautomaten.

 

  • Tömning av egen toa kan ske på baksidan av toaletten stora parkeringen.

 

  • Övriga gäster parkerar gratis på parkering i backen utanför stora parkeringen. Den parkeringen gäller endast personbilar.