Stugregler

Stugan hyrs ut per dygn och får högst hyras tre (3) dagar i sträck av samma person. Max fyra (4) personer rekommenderas också.

 

 

  • I hyran ingår: stugan, stugbåten och ett fiskekort per person (max 4st).

 

  • Vid stugbokning skall ankomsttid och telefonnummer för kontakt anges.

 

  • Om inte ankomsttid kan hållas ska detta omgående meddelas bokningsansvarige.

 

  • Vid avbokning skall detta ske senast 5 dagar före bokad dag. I annat fall debiteras fulla kostnaden.

 

  • Tillträde till stugan kl 12 .00 och fisket kan startas då.

 

  • Stugan lämnas senast kl 11.00 avresedagen, då den ska vara kontrollerad beträffande städning och materiella saker.

 

  • Fisket för stuggästerna avslutas kl 12.00, men båten ska lämnas städad senast kl 11.00 avresedagen.

 

  • Vid utebliven städning debiteras min 500kr.

 

  • Stuggäster har samma fiskeregler inkl fångstbegränsning som andra gäster.