swish

Betala enklare

Vårt swish-nummer

123 158 67 75

Glöm inte besöka oss på

Facebook
You Tube

Fiskeintresserad?

 Bli medlem i Nävsjöns Sportfiskeklubb!

Familjmedlemsskap (Vuxna boende på samma adress t.ex Harald & Svea Andersson)
Enskilt medlemsskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familj eller enskild person som förbinder sig att följa stadgar och föreskrifter kan ansöka om medlemskap.

Som familj räknas vuxna med hemmavarande barn upp till

18 år samt skrivna på samma adress.

Medlemsansökan skickas till styrelsen för styrelsebeslut.

Medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande

kommer att motverka föreningens ändamål och verksamhet.

Medlemsavgift: 250 kr/år.

Betald medlemsavgift gäller kalenderår. (1 januari till 31 december)


Kontakta någon i styrelsen om du har fler frågor . Se fliken kontakter.

Fyll i formuläret nedan