Priser

Fiskekort löses i fiskekortsautomat mot kontant betalning eller swish vid stora parkeringen, sjöns norra ände.


OBS!

Fiskekortet gäller i 24 timmar från det klockslag som skrevs på fiskekortetEnskilt kort:   160kr

  • Gäller även barn under 18 år


Familjekort:   180kr

  • Gäller sambo/make/maka (boende på samma adress) och barn under 18 år.
  • Alla som fiskar med familjekort måste kunna sköta sitt eget fiskespö oavsett ålder för att det skall vara giltigt.

I familj ingår vad som står ovan. Alltså inte vuxnas bröder, systrar,kusiner m.flSkolklass:   500kr

  • Till och med sista klass i gymnasiet, under ledning av en lärare 500kr

(max en laxartad fisk per deltagare).

För föreningens medlemmar gäller att vid köp av 10 fiskekort inom en 12 månadersperiod berättigar det till ett gratis fiskekort. Du betalar gratiskortet genom att lägga dina egna 10 förbrukade kort i det nya kuvertet och märker detta med ”Gratiskort”.


 Fiske från båt:

  • För att få hyra båt måste du ha ett giltigt fiskekort.


  • Hyra av båt 160kr per dag
Hyra av stugan

  • Hyra av stugan 1500kr per dygn