Fiskeregler

Fiskekortet ska vara tydligt ifyllt med vuxnas för och efternamn, registreringsnummer för det fordon du färdas med samt datum och klockslag för att vara giltigt.
 Fiskekortet omfattar:

 • Ett dygn, ett handredskap  med 1 bete och max 3 laxartade fiskar.


 • Barn under 18 år fiskar gratis på vuxens fiskekort och fångstkvot.
Fångstbegränsning:

 • 1 fiskekort/dygn vilket motsvarar max 3 laxartade fiskar.


 • Om man först köper familjekort är det inte sedan tillåtet att köpa enskilda kort för att på så sätt öka på fångstkvoten.


 • Om en familjemedlem först köper enskilt kort så är det inte tillåtet för någon annan familjemedlem att sedan köpa familjekort.


 • Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.


 • Det är inte tillåtet att ha flera fiskekort för att kunna fiska med flera handredskap.


 • Vuxen får inte fiska med flera spön med motivering att man har barn med sig.


 • Barn under 18 år måste lösa fiskekort om inte målsman gör det eller inte är närvarande.


 • Samtliga fiskare skall alltid befinna sig i omedelbar närhet av sitt handredskap vid fiske.


 • Skadad laxartad fisk ska avlivas och räknas in i fångstkvoten.


 • Fiske med levande eller död betesfisk är inte tillåtet