swish

Betala enklare

Vårt swish-nummer

123 158 67 75

Glöm inte besöka oss på

Facebook
You Tube

Flugfiska i Nävsjön


Årstiderna vid sjön


Slutet av mars eller början av april brukar vanligtvis sjön vara isfri och flugfisket kan börja. Jag har vid denna tid på året ibland haft bra fiske med streamer eller nymf. Vid ett tillfälle fick jag sluta p g a is i spöringarna. Jag tog fisk på en förtyngd nymf medan min fru som metade på i stort sett samma plats inte fick något. (Ofta är det tvärs om). Fr o m maj så börjar fiske med torrfluga och det kan man ibland fortsätta med tills isen lägger sig men vanligen fram till mitten av september. Sedan är det nymf , zonker och streamer som gäller så länge vattnet är isfritt. Det går naturligtvis att fiska med streamer, zonker, nymf, puppa, kläckare eller torrflugor under hela säsongen, det är fisken och fiskaren som avgör vad som för tillfället är lämpligast.
Regnbågen är en vårlekande fisk och man kan ibland se försök till lek och ett revirhävdande beteende tidigt på våren.

Vanligtvis går fisken djupt men strandnära under dagtid vid denna tid på året. När sedan växterna börjar att komma igång så sker de första kläckningarna och fisken visar sig oftare men går i mellanskiktet.


Varefter temperaturen i luft och vatten stiger så ökar antalet ytaktiva insekter och fisken börjar jaga ytnära. Man ser och hör då ofta vakande fisk och man tror att det då ska vara lätt att få fisk.

Detta är inte så säkert eftersom fiskens sk fönster minskar ju närmare ytan fisken går och dessutom är fisken ofta selektiv  d v s man måste ha rätt fluga


ön är stor ca 80ha och det kan därför verka svårt att nå ut till fisken. Detta kan vid första besöken vara frustrerande då man ibland ser enstaka fiskar som vakar långt ut.

Fisken följer emellertid födan och de insekter som utgör basen på fiskens matbord finns huvudsakligen strandnära och i områden med växtlighet.

 
Sjöns storlek har den fördelen att man kan hitta ett eget område och få en naturupplevelse utan att störa eller bli störd av andra fiskare.

Fisken sprider sig och jagar runt hela sjön så det är bara att välja plats efter väder, vind och hur långt man har lust att gå.

(Man kan hyra båt).


Det finns många vikar och uddar som gör flugfiske från land möjligt och i Lagunen finns det kastbryggor. Området runt sjön består till stor del av morängrus vilket gör att sjön har grusbotten som i grunda vikar är täckt av ett lager dy. Det är lätt att hitta områden där man kan vada för att få fritt bakkast eller för att nå ut till vakande fisk.


Man brukar vid fiske i strömmande vatten betona vikten av att "läsa vattnet". Detta är lika viktigt i sjön men då är det inte ståndplatser man söker utan ett mönster av patrullvägar, eftersom fisken i sin jakt på föda söker längs en för oss osynlig stig. Vind, tid på dygnet och årstid styr var denna osynliga stig går. Fisken finns där men det tar tid att lära sig var man ska söka med ögat eller flugan, men det är det som gör fisket  så spännande.

Ena dagen konstaterar man att det inte finns någon fisk i sjön för att nästa dag t ex då stockmyrorna svärmar se hur sjön kokar av vakande fisk.

Regnbågen är också speciell bland laxfiskarna eftersom den ofta jagar i grupp om 2 - 3 fiskar som patrullerar runt i ett område av sjön och sedan förflyttar sig till ett nytt område för att efter någon eller några timmar återkomma till samma område igen.