Parkeringsregler

För att parkera inom föreningens område fordras ett giltigt fiskekort som gäller både som parkerings och  fiskekort. Avgiften ska lösas vid ankomst och gäller ett dygn.


  • Parkering av personbilar sker mellan vändplan och toaletten. Det är förbjudet för personbilar att parkera mellan uppställda husbils eller husvagnsekipage.


  • Husvagn/husbil  skall parkera inom markerade platser på angivet sätt. Se bild nedan.


  • Du får inte markera eller boka plats på parkeringarna.


  • Grillning skall ske snett framför ekipagen samt eldkorgar är förbjudet.


  • Användning av elverk är förbjudet.


  • Tomgångskörning är förbjudet.


  • Parkeringsförbud gäller för övriga släp samt bussar.


  • Soptunnor finns i anslutning till kortautomaten.


  • Tömning av egen toa kan ske på baksidan av toaletten stora parkeringen.


  • Övriga gäster parkerar gratis på parkering i backen utanför stora parkeringen. Den parkeringen gäller endast personbilar.