swish

Betala enklare

Vårt swish-nummer

123 158 67 75

Glöm inte besöka oss på

Facebook
You Tube

Studiebesök Slottslax

För att följa upp hur hanteringen av fisk går till, innan den planteras in i Nävsjön, beslutade styrelsen att göra ett studiebesök hos vår fiskproducent och leverantör i Dalarna. Producent är Slottslax AB i Borlänge och distributör Stens service Mockfjärd. Slottslax producerar ca 1600ton fisk årligen varav en liten del går till föreningar som Nävsjöns Sportfiske.


Vi började besöket hos Slottslax i Borlänge och tittade på deras kläckningsanläggning. Den fanns i en källare som hade 9 stora rostfria baljor som man kläckte ynglen i (ca 1 miljon yngel/år kläcktes). Man satte igång kläckningen genom att luras med att tända och släcka lamporna i lokalen under januari. Proceduren med uppfödningen var mycket komplicerad med vattenrening som inte fick trycka in vatten i baljorna utan pumpas upp i ett torn som sen rann ner till baljorna. Vattnet vakumrenades.


Sen åkte vi till Insjön och tittade på den anläggningen. Vi såg hur det gick till med matningen som var helt datoriserad. Vi trodde att fisken fick mat vissa tider. I så fall skulle ju det inverka på vilka tider de nappade på efter utsättning i en sjö. Men så var det inte. Fisken matades utifrån hur mycket de åt upp och detta mättes under kassarna. Kassarna innehöll olika storlek på fisken, från 0,5 kg till 8 kg.


Därefter åkte vi till Mora kommun där fiskuppfödningen höll till i nordvästra delen av Siljan. Där fanns 10 stora kassar som innehöll 20 ton fisk vardera. Man kunde ha upp till 120 ton i varje kasse. Kassarna var ca. 20 m i diameter och 5m djupa. Här fanns också olika storlekar på fisken. Matningen var även här datastyrd och all pellets blåstes ut till kassarna via grova plaströr. Sortering av fisken skedde i en mekanisk urskiljare .


Vi sov över i en stuga på Leksand strand. Dagen efter åkte vi till Mockfjärd och tittade på hanteringen hos Sten´s service. Den anläggningen hade Sten nyss övertagit och var i stort renoveringsbehov. Sten hade börjat och så långt såg det bra ut. Han hade flera kassar med öring, röding samt regnbåge. Vi såg när han vägde in fisken som han skulle leverera till en kund. Vägningen skedde i en mindre kasse med elektronisk våg som hängde i en liten lyftkran. Efter besöket i Mockfjärd begav vi oss hemåt. Vi som var med var styrelsen samt tillsynsmän.


Summering av resan: Vi trodde nog att kassarna skulle innehålla mer fisk som då skulle ha mindre utrymme att röra sig på och därmed skulle det bli större slitage på fenor. Vi såg några döda fiskar i kassarna men med tanke på det stora antalet levande som fanns där så tyckte vi inte det var så konstigt. Döda fiskar plockades bort regelbundet men kanske inte varje dag. Vår uppfattning av resan var att vi har en bra producent och leverantör.