Regler

Fiskare är skyldig att informera sig om bestämmelser och regler!

 

Almänna regler

 

  • För att få fiska i Nävsjön måste du ha giltigt fiskekort.

 

  • Nävsjöns Sportfiske har tillsynsmän som har till uppgift att se till att regler följs. Vid allt tjuvfiske (tillynsman bedömer graden) ska anmälan till styrelsen/polisanmälan göras.

 

  • Om du inte följer fiskereglerna har du omedelbart förverkat rätten att fiska. Fiskekortet beslagtas och återlöses inte. Du blir dessutom avstängd minst 3 månader, styrelsen beslutar om det blir 3 månader eller längre.

 

  • Vid grövre förseelser blir det automatiskt avstängning i minst 1 år.

 

  • Vid upprepade förseelser kommer du bli avstängd på livstid.

 

  • Du fiskar och använder båt på eget ansvar.

 

  • För att parkera inom föreningens område fordras ett giltigt fiskekort. Övriga gäster parkerar gratis på parkering i backen utanför stora parkeringen.

 

  • Du får inte markera eller boka plats på parkeringen.

(undantag när du åker för att ex handla).

 

  • Du ska på uppmaning av tillsynsman kunna visa legitimation.