Regler

Fiskare är skyldig att informera sig om bestämmelser och regler!


Almänna regler


  • För att få fiska i Nävsjön måste du ha giltigt fiskekort.


  • Nävsjöns Sportfiske har tillsynsmän som har till uppgift att se till att regler följs. Vid allt tjuvfiske (tillynsman bedömer graden) ska anmälan till styrelsen/polisanmälan göras.


  • Om du inte följer fiskereglerna har du omedelbart förverkat rätten att fiska. Fiskekortet              beslagtas och återlöses inte. Du blir dessutom avstängd minst 3 månader, styrelsen beslutar om det blir 3 månader eller längre.


  • Vid grövre förseelser blir det automatiskt avstängning i minst 1 år.


  • Vid upprepade förseelser kommer du bli  avstängd på livstid.


  • Du fiskar och använder båt på eget ansvar.


  • För att parkera inom föreningens område fordras ett giltigt fiskekort. Övriga gäster parkerar gratis på parkering i backen utanför stora parkeringen.


  • Du får inte markera eller boka plats på parkeringen.

(undantag när du åker för att ex handla).


  • Du ska på uppmaning av tillsynsman kunna visa legitimation.
Fiskeregler


Båtregler


Stugregler


Parkeringsregler


Övriga regler