Bilder från slottslax

Norra Siljan - Information
Utfodringsanläggning
Anläggning
Odlingskassar
Sorteringsanläggning
Slakthus
Kafferast på resan
Göran Slott informerar
Insjön- Odlingskassar
utfodringsanläggning
Sorteringsanläggning
Mockfjärd-informarion
Odlingskassar
Upptagning
Vägning
Lastning för transport