swish

Betala enklare

Vårt swish-nummer

123 158 67 75

Glöm inte besöka oss på

Facebook
You Tube

Ångloket Sara

Sara övertogs 1919 från Exporthyvleriets banor vid Gullringen. Karolina nyinköptes samma år. Loken var tillverkade av den kända firman Orenstein & Koppel i Tyskland.


Trafiken pågick året om och ibland även på nätterna. Vid enkelskift var en lokförare, en bromsare, fyra lastare och en banvakt i verksamhet.

Timret transporterades på särskilda timmervagnar av enkel konstruktion. Hjul, axlar och axelboxar var av samma fabrikat som loken.


Banvakten använde en handdressin som numera är uppställd i hembygdsgården i Koppartorp. Omkring 1938 lade Tunabergs Trävaru AB i huvudsak ner trafiken. Fram till 1945 pågick dock trafik på de banor som hade förbindelse med Marsviken. Detta beroddee på att loken ju ej var beroende av bensin eller brännolja, utan kunde utnyttjas under andra världskriget.


Idag kan man på ett flertal platser finna rester av banan. Vid Marsviken går spåret från bryggan genom trähusfabriken framtill stora vägen där det är lätt att se banvallen.

Vid Älvbro finns den gamla smedjan och bron (i dåligt skick) kvar. Lokstallet är nyligen nerbränt. Banvallen är lätt att urskilja söder om ån.

Vid Pryssgården ligger spåren kvar på bryggan och på bitar av banvallen, som man lätt kan följa åtminstone en kilometer.

På ett flertal andra platser kan man också tydligt urskilja banvall och finna rester av spår.

Så följer en liten förteckning över rullande material och bandata.


Lok: Sara O&K nr 1190 1903 köpt från Gullringen (Ålhult), såld till Pershyttan.Karolina O&K nr 7696, 1919 köpt 1919, sålt 1946 till Delary, Strömsnäsbruk AB.

Vagnar: Ett femtontal timmervagnar Träunderrede med hjulställ från O&K. Handdressin nu uppställd i hembygdsgården i Koppartorp.

Bandata: Spårvidd 600mm, Syllängd ca 4 fot, Syllavstånd ca 60cm. Total längd ca 25km.

Källor: Tunabergsbygden 1959, G Rydberg Tunaberg, W Svensson Tunaberg, E Sundström Tunaberg. B Gyllenberg Tunaberg.